'

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện THPT quốc gia môn Địa trong cuốn Atlat

Theo dõi 1.edu.vn trên
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện THPT quốc gia môn Địa trong cuốn Atlat
Mục lục
Trong một bộ đề thi, cũng có ít nhất 4 đến 5 câu có sử dụng cuốn Atlat Địa lí. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng nó. Vì vậy,dưới đây ConKec đã tổng hợp nên một bộ câu hỏi trắc nghiệm để giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức cũng như rèn cách làm bài đối với những câu hỏi sử dụng Atlat.

BỘ 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

 

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với Biển Đông?

 A. Mianma                       B. Malaysia                      C. Philippin                     D. Brunây

 

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoành Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

 A. Đông Bắc               B. Trường Sơn Nam        C. Tây Bắc                    D. Trường Sơn Bắc

 

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Bi Doup có độ cao là

 A. 2287m                         B. 2405m                          C. 1761m                         D. 2051m

 

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Tây Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ C đến D (C-D) có đăc̣ điểm điạ hình là

 A.   thấp dần từ tây bắc về đông nam, cócác thung lũng sông đan xen đồi núi cao.

B.   cao ở tây bắc thấp dần về đông nam, có nhiều đỉnh núi cao, các cao nguyên xen lẫn các thung lũng sông.

C.   cao ở đông bắc thấp dần về tây nam, có nhiều đỉnh núi cao, các cao nguyên xen lẫn các thung lũng sông.

D.   cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn.

 

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây không chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

 A. Hoàng Liên Sơn         B. Con Voi                       C. Đông Triều                 D. Tam Đảo

 

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B(A-B),lát cắt điạ hinh̀ A-B thể hiêṇ nôị dung nào đưới đây?

A.   Hướng điạ hinh̀ vòng cung của vùng núi Trường Sơn Nam.

 B.   Vùng núi Trường Sơn Nam cao ởTây Bắc thấp dần vềTây Nam.

 C.   Đô ̣cao của các cao nguyên ởvùng núi Trường Sơn Nam.

 D.   Hướng nghiêng của vùng núi Trường Sơn Nam

 

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Bắc Bô ̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên nào sau đây?

 A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣                     

 B. Miền Bắc

 C. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bô ̣                       

 D. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô ̣

 

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư C đến D (C-D) cao nguyên Môc̣ Châu nằm ở đô ̣cao là

A. 1000m -1500m

B. 1500m

C. 1000m

D. 200m-1000m

 

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Hoang Liên Sơn có hướng là

A. tây bắc–đông nam

B. đông –tây

C. vòng cung

D. đông bắc–tây nam

 

Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết vùng núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây-bắc–đông nam?

 A. Đông Bắc và Tây Bắc       B. Tây Bắc            C. Đông Bắc                 D. Trường Sơn Nam

 

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết  thành phốnào sau đây làđô thi trực̣ thuôc̣ trung ương?

 A. Đà Lạt                          B. Hải Phòng                    C. Nha Trang                   D. Vinh

 

Câu 12: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B(A-B) sơn nguyên Đồng Văn nằm ở đô ̣cao là

A. trên 1500m               B. 1000m                   C. dưới 1500m                      D. 500m-1000m

 

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho quần đao Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố nào sau đây?

A. Vũng Tàu    B. Quảng Ngãi       C. Đà Nẵng    D. Khánh Hoà

                        

Câu 14:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Mộc Châu thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?                                                         

A. Đông Bắc                    B. Tây Bắc                           C. Trường Sơn Bắc       D. Trường Sơn Nam

 

Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có đường biên giới với Campuchia và Lào?                                                          

A. Gia Lai                        B. Đắk Lắk                           C. Đắk Nông                  D. Kon Tum     

 

Câu 16: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đơn vi ̣hành chính nào sau đây là tỉnh lị?

A. Móng Cái                     B. Uông Bí                               C. Cẩm Phả                   D. Hạ Long            

 

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đỉnh núi Mẫu Sơn thuộc khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Tây Bắc                            B. Đông Bắc                     C. Trường Sơn Bắc         D. Trường Sơn Nam

 

Câu 18: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B),yếu tố nào dưới đây không thể hiêṇ trong lát cắt điạ hinh A-B ?

A. Dãy núi cánh cung Bắc Sơn

B. Sơn nguyên Đồng Văn.

C. Hướng nghiêng Tây Bắc –Đông Nam của vùng núi Đông Bắc.

D. Hướng núi của dãy con voi

 

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đô thi ̣nào sau đây là đô thi ̣đặc biêt?̣

A. Hải Phòng           B. Cần Thơ                   C. Hà Nội              D. Đà Nẵng

 

Câu 20:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết dãy Đông Triều thuôc̣ khu vực đồi núi nào sau đây?

 A. Trường Sơn Nam            B. Trường Sơn Bắc          C. Tây Bắc                       D. Đông Bắc

 

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy Trường Sơn Bắc có hướng là

 A. vòng cung                  B. đông bắc–tây nam      C. tây bắc–đông nam     D. đông–tây

 

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Tam Đảo có hướng là

 A. đông bắc–tây nam     B. đông –tây                     C. tây bắc–đông nam     D. vòng cung

 

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết  thành phố nào sau đây là đô thi trực̣ thuộc tỉnh?

A. Biên Hoà                     B. Cần Thơ                  C. Thành phố Hồ Chi ́Minh       D. Hà Nội

 

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Đông Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B (A-B) có đăc̣ điểm điạ hình là

 A.   cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất là sơn nguyên Đồng Văn.

 B.   thấp dần từ tây bắc về đông nam, có các thung lũng sông đan xen đồi núi thấp.

 C.   cao ở tây bắc thấp dần về đông nam, có nhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.

 D.   cao ở đông bắc thấp dần về tây nam, có nhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.

 

Câu 25:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết cao nguyên Pleiku (Plây cu) thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                    B. Tây Bắc                        C. Trường Sơn Nam       D. Trường Sơn Bắc

 

Câu 26:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thành phố Đà Lạt nằm ở độ cao là

A.500m -1000m            B. 1500m                   C. 2000m                   D. 1000m

 

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết đinh núi Ngọc Lĩnh có độ cao là

́A. 2052m            B. 2598m            C. 1855m                D. 2025m

 

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Đông Triều có hướng là

A. đông bắc–tây nam            B. vòng cung

C. tây bắc–đông nam             D. đông –tây

 

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11,13 và14, hãy cho biết Miền Bắc và Đông bắc Bắc Bộ không có loại đất nào sau đây?

A.  Đất phù sa và feralit                   B. Đất phèn

C. Đất cát biển                                   D. Đất mặn

 

Câu 30:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, cao nguyên Đắk Lắk có độ cao trung bình so với mực nước biển là

A. 500m-1000m            B. 1000m-1500m            C. dưới 1000m                D. 200m-500m

 

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết cao nguyên Sin Chai thuộc  khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc                   B. Trường Sơn Nam

C. Tây Bắc                                  D. Đông Bắc

 

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tính nào sau đây không có đường biên giới với Campuchia?

A. Bình Phước                 B. Gia Lai                         C. Đắk Nông                   D. Quảng Nam

 

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết dãy núi nào sau đây chạy theo hướng tây bắc-đông nam?

 A. Sông Gâm                  B. Đông Triều                 C. Bắc Sơn             D. Con  Voi

 

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Đắk Lắk thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

 A. Trường Sơn Bắc         B. Đông Bắc                     C. Tây Bắc                      D. Trường Sơn Nam

 

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Mơ Nông thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

 A. Đông Bắc                    B. Trường Sơn Bắc          C. Tây Bắc                D. Trường Sơn Nam

 

Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Chư Yang Sin có độ ̣cao là

A. 2405m                         B. 2025m                          C. 1855m                         D. 2052m

 

Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đỉnh núi Phanxipăng thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc               B. Trường Sơn Nam       C. Trường Sơn Bắc       D. Tây Bắc

 

Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi Phanxipăng có độ cao là

A. 2445m                         B. 3143m                          C. 2985m                         D. 3096m

 

Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi Phu Luông  có  đô ̣cao là

A. 2504m                         B. 2445m                          C. 3096m                         D. 2985m

 

Câu 40: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước ta?

 A. Phan xi păng          B. Ngọc Linh             C. Tây Côn Lĩnh       D. Chư Yang Sin

 

Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Con Voi có hướng là

 A. tây bắc–đông nam     B. đông –tây                     C. vòng cung                   D. đông bắc–tây  nam

 

Câu 42:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho quần đảo Hoàng Sa thuôc̣ tỉnh, thành phố nào sau đây?

 A. Quảng Nam                B. Đà Nẵng                        C. Vũng Tàu                    D. Khánh Hoà

 

Câu 43:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không chạy  theo hướng cánh cung?

A. Đông Triều                 B. Ngân Sơn                     C. Sông Gâm                   D. Con Voi

 

Câu 44:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, dãy núi Hoàng Liên Sơn có độ cao trung bình so với mực nước biển là

 A. Dưới 1000m               B. 1000m                          C. 1000-1500m               D. 2000m -2500m

 

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Tà Phình thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

 A. Đông Bắc                    B. Trường Sơn Nam        C. Tây Bắc                       D. Trường Sơn Bắc

 

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Nam Bộ thuộc miền tự nhiên nào sau đây?

A. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

B. Miền Nam Trung Bộ

C. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

D. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

 

Câu 47:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết dãy núi nào sau đây chạy theo hướng vòng cung?

 A. Hoàng Liên Sơn         B. Đông Triều                  C. Tam Đảo                   D. Con Voi

 

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Ngoc̣ Linh thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

 A. Tây Bắc                       B. Đông Bắc                     C. Trường Sơn Nam       D. Trường Sơn Bắc

 

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Bạch Mã có hướng là

 A. đông-tây                     B. đông bắc–tây nam      C. vòng cung                   D. tây bắc–đông nam

 

Câu 50:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Sơn La thuộc khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam                 B. Đông Bắc                     C. Tây Bắc                       D. Trường Sơn Bắc

----------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------------