'

Communication and Culture Unit 5: Cultural Identity

Theo dõi 1.edu.vn trên
Communication and Culture Unit 5: Cultural Identity
Mục lục
Phần "Communication and Culture" của unit 5 giúp bạn học tìm hiểu về những vấn đề mà người di cư gặp phải và một số lễ hội của các dân tộc Việt Nam . Qua đó bạn học rèn luyện được từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
1. Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity

Communication and Culture - Unit 5: Cultural Identity

Communication 

1. Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answer the questions. (Nghe một cuộc nói chuyện của ông Ben Wilson, một nhà xã hội học và tâm lý học, về giữ gìn bản sắc văn hóa của người di cư. Trả lời các câu hỏi.)

Giải:

 1. What are migrants encouraged to do in a multicultural society? (Những người di cư được khuyến khích làm gì ở một cộng đồng đa văn hóa)
  => They are encouraged to maintain their cultural identity. (Họ được khuyến khích duy trì văn hóa của họ)
 2. What do migrants want to do when they settle down in a new culture? (Người di cư muốn là gì khi định cư ở một nền văn hóa mới)
  => They want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own culture. (Họ muốn thích nghi với nền văn hóa mới, nhưng họ cũng muốn duy trì văn hóa của chính họ)
 3. Summarise the two ways for migrants to pass down their culture to the next generation? (Tóm tắt 2 cách mà người di cư truyền lại văn hóa cho thế hệ tiếp theo)
  => The first way: encouraging all family members to speak the mother tongue at home; travelling to the home country regularly. (Cách thứ nhất: khuyến khích các thành viên gia đình nói tiếng mẹ đẻ ở nhà; về thăm tổ quốc thường xuyên)
  The second way: attending festivals celebrating the migrants'culture. (Cách thứ hai: tham gia các lễ hội chúc mừng văn hóa của những người di cư)

Audio script

The topic of my talk today is the problems many migrants have to face when living in a place which is not their homeland. Migrants can be immigrants who settle down in another country. But migrants can also be those people moving from one place to another within the same country, like... moving from the countryside to the city.

In a multicultural society like ours, migrants are encouraged to maintain their own cultural identity. When people migrate, they do not leave their beliefs, customs or cultural practices behind. They want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own. However, their children and grandchildren, I mean the next generations, find it difficult.

There are mainly two ways for migrants to pass down their culture to the next generation. First, they should encourage all family members to speak the mother tongue at home. This will help the young ones to communicate with people in the home country when they have a chance to visit their homeland, in also means that it's necessary to travel to the home country regularly. There is no better way to learn about a culture than to experience it first-hand. Second, they should attend festivals celebrating their culture, such as the Lunar New Year for some Asian communities. On these occasions, everybody can enjoy traditional food, wear traditional clothes, sing folk songs, and exchange best wishes in the heritage language. People will have a chance to get together, and maintain and further develop their sense of cultural identity.

2. Discuss the question with a partner.

What should people do to preserve their cultural identity when they move to a new place?

(Thảo luận về các câu hỏi với một người bạn.

Mọi người nên làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa của họ khi họ di chuyển đến một nơi ở mới?)

Hướng dẫn viết:

When people move to a new place, they can preserve their cultural identity by

 • organising and participating in traditional festivals or practices in their community,
 • cooking traditional food for the family,
 • teaching children to speak their native language at home.

Dịch:

Khi người ta di chuyển đến một nơi mới, họ có thể duy trì bản sắc văn hoá của mình bằng cách

 • tổ chức và tham gia các lễ hội truyền thống hay các hoạt động trong cộng đồng,
 • nấu món ăn truyền thống cho gia đình,
 • dạy trẻ nói tiếng mẹ đẻ ở nhà.

Culture 

1. Read the text about celebrations of some ethnic groups in Viet Nam. Write the names of the festivals under the pictures.  (Đọc văn bản về lễ kỷ niệm của một số dân tộc ở Việt Nam. Viết tên của các lễ hội dưới hình ảnh.)

Giải:

 • a. Elephant Racing Festival (Lễ hội đua voi)
 • b. Forest Worshipping Festival (Lễ hội thần rừng)

Dịch:

Lễ hội được tổ chức để làm nổi bật di sản văn hoá của các quốc gia. Ở cấp quốc gia, các lễ hội giúp củng cố tinh thần đoàn kết và thống nhất của cả nước. Mặt khác, lễ hội hoặc lễ hội khu vực của một nhóm dân tộc giúp duy trì bản sắc văn hoá của một cộng đồng. Tham gia các hoạt động khác nhau của lễ hội, các thành viên trong nhóm gặp gỡ nhau, vui chơi và quảng bá hình ảnh văn hoá của họ. Ví dụ có thể tìm thấy trong các lễ hội nổi tiếng của một số dân tộc ở Việt Nam.
Tháng 3, lễ hội đua voi được tổ chức tại làng Don, tỉnh Đắk Lắk, để thúc đẩy tinh thần của người dân M'Nông và Êđê, những người nổi tiếng về sự dũng cảm trong việc săn voi rừng. Hàng năm, ngày càng có nhiều người tham gia trang phục đầy màu sắc đi đến khu vực để xem cuộc đua và tham gia các hoạt động vui chơi khác như ăn các món ăn truyền thống, uống rượu gạo, khiêu vũ, và xem voi chơi bóng đá.

Lễ hội thần rừng là một lễ hội quan trọng của người Nùng và người Dao ở Hà Giang và các tỉnh Lào Cai, diễn ra vào tháng đầu tiên âm lịch. Người ta thờ cúng thần cây và dân làng hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ ngôi làng. Họ cũng cầu nguyện cho sức khoẻ, cây hoa quả và khí hậu thuận lợi. Buổi lễ được tổ chức dưới một cái cây cổ thụ trong rừng, với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp được sử dụng như một món ăn. Sau buổi lễ, người dân ký một bản tuyên bố bảo vệ rừng và trồng thêm cây quanh nhà. Cuối cùng, họ tham gia vào các trò chơi dân gian có bản sắc dân tộc mạnh mẽ, chẳng hạn như buff của người mù, đánh đu, ném đá và kéo chiến tranh.

2. Read the text again and complete the table. (Đọc văn bản một lần nữa và hoàn thành bảng.)

Giải:

 

Elephant Racing Festival

Forest Worshipping Festival

Location

Dak Lak Province

Ha Giang and Lao Cai Provinces

Time

annually, in March

the first lunar month

Ethnic groups

M'Nong and Ede

Nungand Dao

Purpose

to promote the martial spirit of the M'Nong and Ede people

-   to worship the god of trees and villagers who sacrificed their lives to protect the village

-   to pray for good health, fruitful trees and favourable climate

Activities

-   watching elephant race

-   eating traditional food and drinking rice wine

-   dancing

-   watching elephants play soccer

-   offering agricultural products

-   signing a statement to protect forests and plant trees

-   playing folk games

Dịch:

 

Lễ hội đua voi

Lễ hội thần rừng

Vị trí

Tỉnh Đắc Lắc

Tỉnh Hà Giang và Lào Cai

Thời gian

Tháng 3

Tháng đầu tiên âm lịch

Nhóm dân tộc

M'Nong và Ede

 Nùng và Dao

Mục đích

 Để phát huy tinh thần của người M'Nong và người Ede

-   Thờ thần cây và dân làng đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ ngôi làng

-   Để cầu nguyện cho sức khỏe tốt, hoa quả và khí hậu thuận lợi.

Hoạt động

-   Xem đua voi

-   Ăn thức ăn truyền thống và uống rượu gạo

-   Nhảy

-   Xem voi chơi bóng đá

-   Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp

-   Kí một cam kết bảo vệ rừng và cây trồng

-   Chơi trò chơi dân gian

3. Discuss the question with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Have you ever attended any ethnic cultural festivals in Viet Nam? (Bạn đã bao giờ tham dự bất kỳ lễ hội văn hóa dân tộc ở Việt Nam?)

 • a.  If yes, tell your partner where, when, how and why the festival was celebrated. (Nếu có, hãy nói cho bạn của bạn biết ở đâu, khi nào, như thế nào và tại sao các lễ hội được tổ chức.)
 • b.  If no, do you want to attend any? Why or why not? (Nếu không có, bạn có muốn tham gia không? Tại sao hoặc tại sao không?)

Giải:

The Hung Kings' Temple Festival  is a Vietnamese festival held annually from the 8th to the 11th days of the third lunar month in honour of the Hung Vuong or Hung Kings. The main festival day - which is a public holiday in Vietnam since 2007 - is on the 10th day.

(Lễ hội đền Vua Hùng là lễ hội của Người Việt Nam được tổ chức hàng năm từ mùng 8 đến 11 tháng 3 âm lịch để tôn vinh Hùng Vương hoặc Vua Hùng. Ngày lễ chính - là ngày lễ công bố ở Việt Nam từ năm 2007 - là ngày mùng 10 âm lịch.)