'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 4

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 4
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 -C

Câu 21 - A

Câu 2 -C

Câu 22 - C

Câu 3 -A

Câu 23 - C

Câu 4 - D

Câu 24 - A

Câu 5 -B

Câu 25 - B

Câu 6 -C

Câu 26 - C

Câu 7 - A

Câu 27 - C

Câu 8 - A

Câu 28 - A

Câu 9 - B

Câu 29 - D

Câu 10 -B

Câu 30 - C

Câu 11 - C

Câu 31 - B

Câu 12 - C

Câu 32 - A

Câu 13 - C

Câu 33 - A

Câu 14 -C

Câu 34 - D

Câu 15 - C

Câu 35 - A

Câu 16 - B

Câu 36 - C

Câu 17 -D

Câu 37 - C

Câu 18 - C

Câu 38 -D

Câu 19 -A

Câu 39 - B

Câu 20 - B

Câu 40 - D