'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 6

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 6
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 21 - C

Câu 2 - D

Câu 22 - D

Câu 3 - C

Câu 23 - D

Câu 4 - B

Câu 24 - C

Câu 5 - D

Câu 25 - D

Câu 6- B

Câu 26 - C

Câu 7 - C

Câu 27 - B

Câu 8 - D

Câu 28 - D

Câu 9 - D

Câu 29 - C

Câu 10 - B

Câu 30 - B

Câu 11 - C

Câu 31 - C

Câu 12 - C

Câu 32 - A

Câu 13 - A

Câu 33 - A

Câu 14 - A

Câu 34 - C

Câu 15 - B

Câu 35 - C

Câu 16 - B

Câu 36 - D

Câu 17- D

Câu 37 - B

Câu 18 - C

Câu 38- C

Câu 19 - B

Câu 39 - A

Câu 20 - C

Câu 40 - D