'

Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 lần 3 THPT chuyên Hùng Vương

Theo dõi 1.edu.vn trên
Mục lục
Dưới đây sẽ là chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn toán của trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ vừa diễn ra. Đề thi toán này gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi thử

Để xem tất cả các mã đề và đáp án trong file tải về phía cuối nội dung bài viết.

Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 lần 3 THPT chuyên Hùng Vương

 

Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 lần 3 THPT chuyên Hùng Vương

 

Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 lần 3 THPT chuyên Hùng Vương

 

Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 lần 3 THPT chuyên Hùng Vương

 

Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 lần 3 THPT chuyên Hùng Vương


 

Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 lần 3 THPT chuyên Hùng Vương

Đáp án đề thi thử

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 2 D 3 C 4 A 5 D
6 B 7 B 8 C 9 B 10 B
11 A 12 A 13 A 14 D 15 C
16 A 17 B 18 B 19 D 20 D
21 D 22 A 23 A 24 A 25 C
26 D 27 B 28 C 29 C 30 D
31 D 32 C 33 B 34 D 35 D
36 D 37 D 38 B 39 B 40 C
41 A 42 C 43 A 44 C 45 B
46 A 47 A 48 C 49 B 50 A

Đề thi này đã thêm vào bộ đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2024 được xây dựng dựa trên cấu trúc đề minh họa của Bộ GD mới công bố. Với tài liệu đề thi thử toán này hi vọng các em có thể tự đánh giá khả năng của mình và ôn luyện hiệu quả hơn.