'

Giải câu 2 bài: Hệ tọa độ trong không gian

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 2 bài: Hệ tọa độ trong không gian

Câu 2: Trang 68 - sgk hình học 12

Cho ba điểm A(1; -2; 1), B(0; 1; 2), C(1;0;1). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Bài Làm:

Ta có:

$x_{G}=\frac{x_{A}+x_{B}+x_{C}}{3}=\frac{2}{3}$

$y_{G}=\frac{y_{A}+y_{B}+y_{C}}{3}=0$

$z_{G}=\frac{z_{A}+z_{B}+z_{C}}{3}=\frac{4}{3}$

=> $G(\frac{2}{3};0;\frac{4}{3})$