'

Giải câu 3 bài: Lũy thừa

Theo dõi 1.edu.vn trên
Bạn đang xem: Giải câu 3 bài: Lũy thừa Tại 1.edu.vn
Giải câu 3 bài: Lũy thừa

Câu 3: Trang 56- sgk giải tích 12

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

a) $1^{3,75};2^{-1};(\frac{1}{2})^{-3}$

b) $98^{0};(\frac{3}{7})^{-1};32^{\frac{1}{5}}$

 

Bài Làm:

Ta có:

a)  $1^{3,75}=1$

      $2^{-1}=\frac{1}{2}$

     $(\frac{1}{2})^{-3}=2^{3}$

=> Thứ tự sắp xếp tăng dần: $2^{-1}<1^{3,75}<(\frac{1}{2})^{-3}$

b) $98^{0}=1$

     $(\frac{3}{7})^{-1}=\frac{7}{7}$

     $32^{\frac{1}{5}}=2$

=> Thứ tự sắp xếp tăng dần: $98^{0}<32^{\frac{1}{5}}<(\frac{3}{7})^{-1}$