'

Giải câu 4 bài: Khái niệm về khối đa diện

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài: Khái niệm về khối đa diện

Bài 4 :Trang 12-sgk hình học12

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Bài Làm:

Trước hết, ta chia khối lập phương thành hai khối lăng trụ bằng nhau ABD.A'B'D' và BCD.B'C'D' vì chúng đối xứng qua mặt phẳng (BDD'B').

Trong lăng trụ ABD.A'B'D' ta xét ba khối lăng trụ D'A'AB, D'A'B'B, D'ABD ta có: D'A'AB và D'A'B'B bằng nhau vì đối xứng qua mặt phẳng (A'D'C'B).

D'S'AB và D'ADB bằng nhau vì đối xứng qua (ABC'D').

Tương tự, ta cũng chia hình lăng trụ BCD.B'C'D' thành 3 khối tứ diện D'B'BC, D'B'C'C, D'BDC. Các khối tứ diện này bằng nhau và bằng ba khối tứ diện trên.