'

Giải câu 4 bài: Phương trình mặt phẳng

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài: Phương trình mặt phẳng

Câu 4: Trang 80  - sgk hình học 12

Lập phương trình mặt phẳng:

a) Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2).

b) Chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3).

c) Chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7).

Bài Làm:

a) Gọi mặt phẳng chứa P(4; -1; 2) và trục Ox là mp(Q).

Vì chứa trục Ox => $\overrightarrow{n}=(0;-2;-1)$

=> mp(Q) có dạng: $2y+z=0$.

b) Gọi mặt phẳng chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3) là mp(P).

Vì chứa trục Oy => $\overrightarrow{n}=(-3;0;-1)$

=> mp(P) có dạng: $3x+z=0$.

c) Gọi mặt phẳng chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7) là mp(P).

Vì chứa trục Oz => $\overrightarrow{n}=(-4;-3;0)$

=> mp(P) có dạng: $4x+3y=0$.