'

Giải câu 5 bài: Mặt cầu

Theo dõi 1.edu.vn trên
Bạn đang xem: Giải câu 5 bài: Mặt cầu Tại 1.edu.vn
Giải câu 5 bài: Mặt cầu

Câu 5: Trang 49 - sgk hình học 12

Từ một điểm M nằm ngoài mặt cầu (O; R), vẽ hai đường thẳng cắt mặt cầu lần lượt tại A, B và C, D.

a) Chứng minh rằng MA.MB = MC.MD

b) Gọi MO = d. Tính MA.MB theo R và d.

Bài Làm:

Hướng dẫn giải câu 5 bài Mặt cầu

a) Hai đường thẳng $M_{AB}$ và $M_{CD}$ giao nhau xác định một mặt phẳng (P).

=> Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (C), ngoại tiếp tứ giác phẳng ABCD.

Trong mặt phẳng (P) thì các tích MA.MB và MC.MD là giá trị của phương tích của điểm M đối với đường tròn (C), 

=> MA.MB = MC.MD  ( đpcm)

b) Mặt phẳng (OAB) cắt mặt cầu theo đường tròn lớn và phương tích của điểm M đối với đường tròn này là :

$P_{M/(O)} = MA.MB = d^{2} - R^{2}$ (vì d > R).

Vậy $MA.MB = d^{2} - R^{2}$.