'

Giải câu 7 bài: Ôn tập cuối năm

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 7 bài: Ôn tập cuối năm

Câu 7: Trang 100 - sgk hình học 12

Trong không gian Oxyz cho các điểm $A(1; 0; -1), B(3; 4; -2), C(4; -1; 1), D(3; 0; 3)$.

a) Chứng minh rằng A, B, C, D không đồng phẳng.

b) Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và tính khoảng cách từ D đến (ABC).

c) Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

d) Tính thể tích tứ diện ABCD.

Bài Làm:

Hướng dẫn giải câu 7 bài Ôn tập cuối năm Hình học 12

Hướng dẫn giải câu 7 bài Ôn tập cuối năm Hình học 12