'

Giải vật lí 12: Bài tập 7 trang 216 sgk

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải vật lí 12: Bài tập 7 trang 216 sgk

Bài tập 7: trang 216 - sgk vật lí 12

Thiên hà là gì ? Đa số thiên hà thường có dạng cấu trúc nào ? Nêu những thành viên của một thiên hà.

Bài Làm:

Thiên hà là một hệ thống gồm nhiều loại sao và tinh vân.

Đa số các thiên hà có dạng xoắn ốc, một số có dạng elipxoit.

Các thành viên của Thiên Hà gồm các sao (sao chắt, sao đôi, sao siêu mới…) các lỗ đen, các tinh vân, các punxa.