'

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 55:

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Bài Làm:

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất. Chúng đều có bản chất là các sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.