'

Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không?

Câu 8: SGK Vật lí 12, trang 55:

Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không?

Bài Làm:

Tần số của âm do lá thép phát ra là: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{80.10^{-3}} = 12,5 Hz$ < 20 Hz.

Vậy âm do lá thép phát ra là hạ âm nên tai người không nghe được.