'

Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa

Theo dõi 1.edu.vn trên
Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa

Câu 3: SKG Vật lí 12, trang 45:

Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Bài Làm:

Các cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nửa nguyên lần bước sóng:

d d= (k + $\frac{1}{2}$) .λ ; (k = 0, ±1,±2,...)