'

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Theo dõi 1.edu.vn trên
Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Câu 6: SGK Vật lí 12, trang 49:

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Bài Làm:

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do là chiều dài sợi dây phải bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

 

$l = (2k + 1).\frac{\lambda }{2}$.