'

Nội dung chính bài Viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học

Theo dõi 1.edu.vn trên
Nội dung chính bài Viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học
Mục lục

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "  Viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 1.

Bài Làm:


A. Ngắn gọn những nội dung chính

 1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

  • Văn nghị luận là loại văn được viết nhằm xác lập cho người nghe, người đọc một tư tưởng, quan điểm nào đó. Văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục. Những tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận phải hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, xã hội thì mới có ý nghĩa.

 

B. Nội dung chính cụ thể

  • Khái niệm:

Văn nghị luận là loại văn được viết nhằm xác lập cho người nghe, người đọc một tư tưởng, quan điểm nào đó. Văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục. Những tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận phải hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, xã hội thì mới có ý nghĩa.

  • Yêu cầu : 

Phải đúng hướng, phải trật tự, phải mạch lạc, phải trong sáng, phải sinh động, hấp dẫn, sáng tạo. 

  • Những thao tác: 

Giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, bác bỏ, so sánh,… 

  • Khi làm bài văn nghị luận văn học cần chú ý các yêu cầu sau đây:  

Nắm chắc các thao tác nghị luận về đoạn thơ, bài thơ, đoạn trích, tác phẩm văn xuôi; Củng cố kiến thức cơ bản ở mỗi tác phẩm văn học như: tác giả, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, giá trị tư tưởng,…  Đối với thơ, cần chú ý đến hình thức thể hiện (hình ảnh, nhịp điệu, cấu trúc, biện pháp tu từ,..). Đối với tác phẩm văn xuôi: cú ý đến cốt truyện, nhân vật, tình tiết, các dẫn chứng chính xác, giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo, tình huống truyện.

Ví dụ: Bàn luận về câu nói của nhà văn Pháp nổi tiếng có viết :”phong cách chính là người”.