'

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Câu 4: SGK Vật lí 12, trang 49: 

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Bài Làm:

Nút sóng: là các điểm dao động với biên độ bằng 0 (đứng yên).

Bụng sóng: là các điểm dao động với biên độ cực đại.