'

Sóng cơ là gì? câu 1 trang 40 bài sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Sóng cơ là gì? câu 1 trang 40 bài sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 40

Sóng cơ là gì?

Bài Làm:

Định nghĩa: Sóng cơ là dao động cơ được lan truyền trong một môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí). Sóng cơ không truyền được trong môi trường chân không

Hiều thêm: Sóng cơ gồm 2 loại: Sóng ngang và sóng dọc