'

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Câu 3: SGK Vật lí 12, trang 49:

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Bài Làm:

Nguyên nhân của việc hình thành sóng dừng: do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ tại mỗi điểm trên dây.