'

Trắc nghiệm sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người

Theo dõi 1.edu.vn trên
Trắc nghiệm sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người
Mục lục
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Đặc điểm nào là không đúng đối với vượn người ngày nay?

 • A. Có 4 nhóm máu A, B, AB và O như người
 • B. Có đuôi
 • C. Bộ răng gồm 32 chiếc, 5-6 đốt sống cùng
 • D. Biết biểu lộ tình cảm: vui, buồn, giận dữ

Câu 2: Nghiên cứu nào không phải là cơ sở cho giả thuyết về loài người hiện đại sinh ra ở châu Phi rồi phát tán sang các châu lục khác?

 • A. Các nhóm máu
 • B. ADN ty thể
 • C. Nhiễm sắc thể Y
 • D. Nhiều bằng chứng hoá thạch

Câu 3: Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?

 • A. Châu Phi
 • B. Châu Á
 • C. Đông nam châu Á
 • D. Châu Mỹ

Câu 4: Vượn người ngày nay bao gồm những dạng nào?

 • A. Vượn, đười ươi, khỉ.
 • B. Vượn, đười ươi, Gôrila, tinh tinh.
 • C. Đười ươi, Khỉ Pan, Gôrila.
 • D. Vượn, Gôrila, khỉ đột, Tinh tinh.

Câu 5: Loài xuất hiện đầy tiên trong chi Homo là loài

 • A. Homo. sapiens
 • B. Homo. habilis
 • C. Homo. erectus
 • D. Homo. neanderthalenis

Câu 6 : Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là:

 • A. Homo erectus và Homo sapiens
 • B. Homo habilis và Homo erectus
 • C. Homo neandectan và Homo sapiens 
 • D. Homo habilis và Homo sapiens

Câu 7: Đặc điểm bàn tay năm ngón đã xuất hiện cách đây :

 • A. 3 triệu năm
 • B. 30 triệu năm
 • C. 130 triệu năm 
 • D. 300 triệu năm

Câu 8: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

 • A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.
 • B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
 • C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người.
 • D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.

Câu 9: Biến đổi nào sau đây của hộp sọ chứng tỏ tiếng nói đã phát triển? 

 • A. Xương hàm thanh
 • B. Trán rộng và thẳng
 • C. Không có gờ mày
 • D. Hàm dưới của lồi rõ cằm

Câu 10: Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất? 

 • A. tinh tinh
 • B. đười ươi
 • C. gôrilia
 • D. vượn

Câu 11: Yếu tố quan trọng nhất trong việc làm cho loài người thoát khỏi trình độ động vật là:

 • A. lao động
 • B. chuyển tử đời sống leo trèo xuống mặt đất
 • C. sử dụng lửa
 • D. biết sử dụng công cụ lao động

Câu 12: Nội dung chủ yếu của thuyết “ra đi từ Châu Phi” cho rằng?

 • A. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở châu Phi.
 • B. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở các châu lục khác nhau.
 • C. người H. erectus từ châu phi di cư sang các châu lục khác sau đó tiến hóa thành H. sapiens.
 • D. người H. erectus được hình thành từ loài người H. habilis.

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người?

 • A. Người có đuôi hoặc có nhiều đôi vú
 • B. Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng
 • C. Mấu lồi ở mép vành tai
 • D. Chi trước ngắn hơn chi sau

Câu 14: Nhân tố chính chi phối quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hóa thạch là:

 • A. sự thay đổi điều kiện địa chất ở kỉ Đệ tam
 • B. quá trình biến dị, giao phối, CLTN
 • C. việc chế tạo, sử dụng công cụ lao động có mục đích
 • D. nhân tố xã hội

Câu 15: Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là:

 • A. Tinh tinh
 • B. Đười ươi
 • C. Gôrila
 • D. Vượn

Câu 16: Loài người xuất hiện ở kỉ nào?

 • A. Tam điệp
 • B. Đệ tam 
 • C. Đệ tứ
 • D. Phấn trắng

Câu 17: Đặc điểm giống nhau giữa người và thú là? 

 • A. Có lông mao
 • B. Có tuyến vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa
 • C. Bộ răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm
 • D. Cả 3 ý trên

Câu 18: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh? 

 • A. người và vượn người có quan hệ rất thân thuộc
 • B. quan hệ nguồn gốc giữa người với động vật có xương sống
 • C. vượn người ngày nay không phải tổ tiên của loài người
 • D. người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau

Câu 19: Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh?

 • A. tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau.
 • B. người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc.
 • C. vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người.
 • D. người và vượn người có quan hệ gần gũi.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại?

 • A. Sinh giới đã tiến hoá từ các dạng đơn bào đơn giản đến đa bào phức tạp
 • B. Mỗi loài đang tồn tại đều thích nghi ở một mức độ nhất định với môi trường
 • C. Tốc độ tiến hoá hình thành loài mới ở các nhánh tiến hoá khác nhau là không như nhau
 • D. Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng, thích nghi và hoàn thiện nhất trong sinh giới