'

Bài viết số 6

Đề 1: Trong truyện Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm: Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc...

Đề 1: Trong truyện Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm: Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc...

21/05/2024 22:38:38
Xem chi tiết

Đề 2: Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam qua hai bài tùy bút Người lái đò sông Đà...

Đề 2: Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam qua hai bài tùy bút Người lái đò sông Đà...

21/05/2024 22:38:38
Xem chi tiết

Đề 3: Về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam mà anh (chị) yêu thích

Đề 3: Về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam mà anh (chị) yêu thích

21/05/2024 22:38:38
Xem chi tiết

Văn mẫu 12: Tổng hợp những bài viết số 6 hay nhất (3 đề)

Văn mẫu 12: Tổng hợp những bài viết số 6 hay nhất (3 đề)

21/05/2024 22:38:38
Xem chi tiết