'

Câu 2 trang 55 sgk: Sóng âm là gì?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Câu 2 trang 55 sgk: Sóng âm là gì?

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 55:

Sóng âm là gì?

Bài Làm:

Sóng âm là những sóng cơ lan truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn.