'

Đặc trưng sinh lí của âm

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đặc trưng sinh lí của âm

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 59:

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Bài Làm:

Âm có những đặc trưng sinh lí sau:

  • Độ cao
  • Độ to
  • Âm sắc