'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 1

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 1
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo 

Câu 1 – A

Câu 21 - B

Câu 2 – D

Câu 22 – C

Câu 3 – C

Câu 23 – C

Câu 4 – A

Câu 24 – D

Câu 5 – B

Câu 25 – B

Cau 6  - B

Câu 26 – C

Câu 7 – A

Câu 27 – D

Câu 8 – C

Câu 28 – D

Câu 9 – B

Câu 29 – A

Câu 10 - C

Câu 30 – B

Câu 11 - A

Câu 31 – B

Câu 12 - C

Câu 32 – A

Câu 13 - D

Câu 33 – D

Câu 14 - A

Câu 34 – D

Câu 15 - C

Câu 35 – A

Câu 16 - C

Câu 36 – D

Câu 17 - B

Câu 37 – B

Câu 18 - C

Câu 38 – C

Câu 19 - D

Câu 39 – D

Câu 20 - D

Câu 40 - D