'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 2

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 2
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo 

Câu 1 - C

Câu 21 - A

Câu 2 - D

Câu 22 - A

Câu 3 - C

Câu 23 - A

Câu 4 - B

Câu 24 - C

Câu 5 - B

Câu 25 - D

Câu 6 - B

Câu 26 - D

Câu 7 - D

Câu 27 - B

Câu 8 - A

Câu 28 - C

Câu 9 - B

Câu 29 - A

Câu 10 - A

Câu 30 - D

Câu 11 - C

Câu 31 - B

Câu 12 - C

Câu 32 - C

Câu 13 - A

Câu 33 - B

Câu 14 - C

Câu 34 - A

Câu 15 - C

Câu 35 - C

Câu 16 - A

Câu 36 - A

Câu 17 - A

Câu 37 - B

Câu 18 - D

Câu 38 - B

Câu 19 - C

Câu 39 - A

Câu 20 - C

Câu 40 - D