'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 3

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 3
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo

 

Câu 1 - A

Câu 21 - B

Câu 2 - D

Câu 22 - A

Câu 3 - A

Câu 23 - A

Câu 4 - B

Câu 24 - C

Câu 5 - C

Câu 25 - B

Câu 6 -A

Câu 26 - B

Câu 7 - C

Câu 27 - C

Câu 8 - C

Câu 28 - D

Câu 9 - A

Câu 29 - D

Câu 10 -D

Câu 30 - B

Câu 11 -C

Câu 31 - A

Câu 12 - C

Câu 32 - D

Câu 13 - D

Câu 33 - A

Câu 14 -A

Câu 34 - B

Câu 15 - C

Câu 35 - A

Câu 16 - A

Câu 36 - A

Câu 17 -C

Câu 37 - D

Câu 18 - A

Câu 38 - D

Câu 19 - D

Câu 39 - D

Câu 20 - C

Câu 40 - B