'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 5

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 5
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo

 

Câu 1 - A

Câu 21 - A

Câu 2 - B

Câu 22 - A

Câu 3 - D

Câu 23 - D

Câu 4 - C

Câu 24 - C

Câu 5 - C

Câu 25 - A

Câu 6 - C

Câu 26 - B

Câu 7 - A

Câu 27 - A

Câu 8 - B

Câu 28 - D

Câu 9 - C

Câu 29 - C

Câu 10 - B

Câu 30 - B

Câu 11 - D

Câu 31 - A

Câu 12 - C

Câu 32 - B

Câu 13 - A

Câu 33 - D

Câu 14 - D

Câu 34 - A

Câu 15 - B

Câu 35 - B

Câu 16 - B

Câu 36 - B

Câu 17 - A

Câu 37 - A

Câu 18 - B

Câu 38 - D

Câu 19 - A

Câu 39 - B

Câu 20 - A

Câu 40 - D