'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 7

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 7
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo

 

Câu 1 - B

Câu 21 - A

Câu 2- C

Câu 22 - B

Câu 3 - A

Câu 23 - D

Câu 4 - C

Câu 24 - C

Câu 5 - D

Câu 25 - A

Câu 6- C

Câu 26 - D

Câu 7 - B

Câu 27 - C

Câu 8 - A

Câu 28 - A

Câu 9 - C

Câu 29 - C

Câu 10 - B

Câu 30 - C

Câu 11 - D

Câu 31 - A

Câu 12 - A

Câu 32 - D

Câu 13 - A

Câu 33 - B

Câu 14 - C

Câu 34- B

Câu 15 - B

Câu 35- C

Câu 16 - B

Câu 36 - A

Câu 17- D

Câu 37 - D

Câu 18 - C

Câu 38- C

Câu 19 - B

Câu 39- C

Câu 20 - C

Câu 40 - A