'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 8

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 8
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo

 

Câu 1 - B

Câu 21 - A

Câu 2- A

Câu 22 - A

Câu 3 - D

Câu 23 - C

Câu 4 - B

Câu 24 - C

Câu 5 – A

Câu 25 - B

Câu 6- B

Câu 26 - A

Câu 7 - C

Câu 27 - B

Câu 8 - D

Câu 28 - D

Câu 9 - D

Câu 29 - D

Câu 10 - B

Câu 30 - B

Câu 11 - B

Câu 31 - A

Câu 12 - A

Câu 32 - A

Câu 13 - A

Câu 33 - C

Câu 14 – A

Câu 34- A

Câu 15 - C

Câu 35- A

Câu 16 - B

Câu 36 - B

Câu 17- A

Câu 37 - A

Câu 18 - B

Câu 38- C

Câu 19 – A

Câu 39- B

Câu 20 - D

Câu 40 - D