'

Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 9

Theo dõi 1.edu.vn trên
Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 9
Mục lục

Bài Làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1- A

Câu 21 - A

Câu 2- D

Câu 22- B

Câu 3- C

Câu 23- A

Câu 4- D

Câu 24- B

Câu 5- B

Câu 25 - A

Câu 6- A

Câu 26 - B

Câu 7- D

Câu 27 - B

Câu 8- B

Câu 28 - D

Câu 9- B

Câu 29 - D

Câu 10- B

Câu 30 - D

Câu 11- A

Câu 31- C

Câu 12- D

Câu 32 - D

Câu 13- C

Câu 33 - B

Câu 14- A

Câu 34- B

Câu 15 - D

Câu 35- D

Câu 16- C

Câu 36 - C

Câu 17- C

Câu 37 - B

Câu 18- D

Câu 38- A

Câu 19- C

Câu 39- C

Câu 20 - B

Câu 40 - A