'

Độ to của âm liên quan đên đại lượng vật lí nào của âm?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Độ to của âm liên quan đên đại lượng vật lí nào của âm?

Câu 3: SGK Vật lí 12, trang 59:

Độ to của âm liên quan đên đại lượng vật lí nào của âm?

Bài Làm:

Độ to của âm liên quan đến cường độ âm (I), mức cường độ âm (L) và tần số (f). Tuy  nhiên, độ to của âm liên quan đến mức cường độ âm là chủ yếu.