'

Getting started Unit 2: Urbanisation

Theo dõi 1.edu.vn trên
Getting started Unit 2: Urbanisation
Mục lục
Đây là phần khởi động của unit 2 với chủ đề: Urbanisation, giúp bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề đồng thời cung cấp một số từ vựng lên quan cùng cách phát âm và ngữ pháp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Getting started – Unit 2: Urbanisation

1  Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read. (Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài trình bày của họ về đô thị hóa. Nghe và đọc.)

Dịch hội thoại:

 • Nam: Chào, Lan!
 • Lan: Xin chào, Nam. Bạn có biết giáo viên Geogra đã cố định ngày thuyết trình về đô thị hóa?
 • Nam: Đó là vào thứ sáu tới. Đó là thời gian chúng ta đã hoàn thành các nội dung. chúng ta nên nói chuyện trong bao lâu?
 • Lan: Ừm. thuyết trình không nên quá 15 phút. Ngoài ra còn có năm phút Q & A.
 • Nam: Ừm, chúng ta nên làm việc với nhau nếu không có thể không chuẩn bị tốt cho nó.
 • Lan: Bạn nói đúng, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với định nghĩa của đô thị hóa và có lẽ đề cập đến một số nguyên nhân của nó, chẳng hạn như thiếu nguồn lực ở các vùng nông thôn và các cơ hội việc làm tốt hơn ở các khu vực đô thị.
 • Nam: Tôi đồng ý. Nhưng trước khi chúng ta cung cấp các định nghĩa, chúng ta sẽ hiển thị một số hình ảnh kích thích tư duy để minh họa đô thị hóa ở nước ta. Các hình ảnh sẽ thu hút sự chú ý của người xemvà giữ cho mọi người tham gia.
 • Lan: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm một số hình ảnh thú vị. Nội dung của bài thuyết trình thì sao? Chúng ta có rất nhiều thông tin ...
 • Nam: Đúng vậy, có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi đề nghị rằng chúng ta tập trung vào những ưu điểm và nhược điểm của nó.
 • Lan: Tôi đồng ý. Chúng ta cũng sẽ cung cấp một số ví dụ.
 • Nam: Đúng vậy, điều này sẽ giúp người nghe hiểu về quan điểm của chúng ta tốt hơn.
 • Lan: Giáo viên Địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về các vấn đề quen thuộc và quan trọng với các bạn cùng lớp
 • Nam: Vì vậy, bạn có nghĩ chúng ta nên gắn liền với đô thị hóa ở Việt Nam?
 • Lan: Ừ, điều này nên là nội dung chính, bởi người nghe sẽ rất muốn biết thêm về nó, nhưng chúng ta cũng có thể đề cập đến đô thị hóa ở những nơi nổi tiếng như Anh và Mỹ, nơi hầu hết người dân hiện đang sống ở khu vực đô thị.
 • Nam: Đúng vậy, điều quan trọng là chúng ta nói về cách các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa và đề xuất một số giải pháp để cho những người ở Việt Nam.
 • Lan: Điều đó rất thú vị, nhưng nó sẽ làm cho bài thuyết trình của chúng ta quá lâu. Chúng ta không nên quá tải thông tin, nếu không bài thuyết trình sẽ bị cắt. Thay vào đó chúng ta có thể đề cập đến một số giải pháp và sáng kiến của chính phủ trong kết luận.
 • Nam: Ừm, nó thực sự cần thiết khi bao gồm các thông tin mới trong kết luận? Chúng ta chỉ cần tóm tắt những điểm chính.
 • Lan: OK, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm một số nghiên cứu về các giải pháp. Mọi người có thể hỏi chúng ta trong thời gian Q & A.
 • Nam: Tôi đồng ý. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra các slide PowerPoint sau đó và ...?

2.  Read the conversation again. Answer the questions about it.(Đọc hội thoại một lần nữa. Trả lời các câu hỏi về nó.)

Giải:

 1. What are Lan and Nam doing? (Lan và Nam đang làm gì?)
  => They are discussing the outline, structure and content of their presentation on urbanisation. (Họ đang thảo luận về khung, cấu trúc và nội dung của bài thuyết trình về đô thị hóa.)
 2. When will they give their presentation? (Khi nòa họ sẽ thuyết trình bài của họ?)
  => Next Friday. (Thứ Sáu tới)
 3. How much time will they have? (Họ sẽ có bao nhiêu thời gian?)
  => They will have no more than 15 minutes for their presentation and five minutes for Q&A session. (Họ sẽ không có nhiều hơn 15 phút để trình bày và 5 phút cho phần hỏi đáp.)
 4. What content did they agree to include in introduction, body and conclusion? (Họ đã thống nhất nội dung nào trong phần giới thiệu, phần thân bài và kết luận?)
  => It will include the definition of urbanisation, its causes, and its main advantages and disadvantages. It will also refer to urbanisation in Viet Nam, the USA and the UK. (Nó sẽ bao gồm các định nghĩa về đô thị hóa, nguyên nhân của nó, và những thuận lợi và bất lợi chính của nó. Nó cũng sẽ đề cập đến quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, Mỹ và Anh.)
 5. Will they mention any solutions to problems caused by urbanisation? Why/Why not? (Họ có đề cập đến bất kỳ giải pháp nào cho các vấn đề gây ra bởi đô thị hóa hay không? Tại sao và tại sao không?)
  => No, because that would make their presentation too long and overload listeners with lots of information. (Không, bởi vì nó sẽ làm cho bài thuyết trình của họ quá dài và người nghe sẽ quá tải với nhiều thông tin.)
 6. Do you know if a lot of people have moved in out of your area? What are the reasons? (Bạn có biết có bao nhiêu người di chuyển khỏi khu vực của bạn? Lý do là gì?)
  => I know that a lot of people have moved in out of my area for some reasons. I live in countryside and young people must go to inside cities for studying in universities, workers also leave to find new careers. (Tôi biết rằng rất nhiều người đã di chuyển ra khỏi khu vực của tôi vì một số lý do. Tôi sống ở nông thôn và những người trẻ tuổi phải đi vào các thành phố bên trong để học tập tại các trường đại học, công nhân cũng rời đi để tìm sự nghiệp mới.)

3. Match the words in box A with the words in box B to form the compound adjectives that are used in the conversation.(Nối các từ trong hộp A với các từ trong hộp B để tạo thành các tính từ hỗn hợp được sử dụng trong cuộc trò chuyện.)

Giải:

 • five-minute (5 phút)           
 • well-known (nổi tiếng)
 • thought-provoking (kích thích tư duy)

4. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box.(Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.)

Giải:

 1. It is recommended that the presentation __be__ no more than 15 minutes. (Gợi ý rằng bài thuyết trình không quá 15 phút.)
 2. I suggest that we __focus__ on its advantages and disadvantages. (Tôi gợi ý rằng chúng ta tập trung vào lợi ích và bất lợi của nó.)
 3. Our Geography teacher also advised that we __talk__ about issues that are familiar and important to our classmates (Giáo viên địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về những vấn đề quen thuộc và quan trọng đối với các bạn trong lớp.)
 4. It's important that we __talk__ about how developed countries have solved the urbanisation problems. (Nó rất quan trọng khi chúng ta nói về các mà các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa.)
 5. Is it really necessary that we __include__ new information in the conclusion? (Không thực sự cần thiết khi chúng ta tổng hợp những thông tin mới trong phần kết luận phải không?)