'

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Thuốc Lỗ Tấn

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Thuốc Lỗ Tấn
Mục lục

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Thuốc Lỗ Tấn "

Bài Làm:

1. Giá trị nội dung

  • Truyện phơi bày tình trạng ngu muội, vô cảm của người dân Trung Quốc trước Cách mạng Tân Hợi (1911) và thể hiện lòng khâm phục, xót thương đối với nhà cách mạng đã hi sinh
  • Sâu xa hơn. tác giả đã vạch ra căn bệnh "đớn hèn" của dân tộc Trung Hoa do nhân dân thì chìm đắm trong mê muội, lạc hậu mà những người cách mạng thì hoàn toàn xa lạ với nhân dân, nhà văn muốn cảnh báo: Người Trung Quốc cần suy nghĩ nghiêm túc về một phương thuốc để cứu dân tộc".

2. Giá trị nghệ thuật

  • Lối viết cô đọng, súc tích, giàu hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng
  • Cách xây dựng nhân vật cũng rất đặc biệt
  • Cách kể chuyện theo ngôi thứ ba truyền thống nhưng nhiều đoạn đã chuyển điểm nhìn trần thuật sang nhân vật làm cho truyện sinh động và giàu chất trữ tình hơn.