'

Giải câu 1 bài 5: Glucozơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 1 bài 5: Glucozơ

Câu 1: Trang 25 sgk hóa học 12

Glucozơ và fructozơ

A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.
B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.
C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất.
D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

Bài Làm:

Chọn đáp án A

Glucozơ, fructozơ đều có các nhóm OH liền kề nhau vì vậy khi tác dụng với dung dịch Cu(OH)2 đều tạo ra phức màu xanh lam.