'

Giải câu 1 bài: Khái niệm về mặt tròn xoay

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 1 bài: Khái niệm về mặt tròn xoay

Câu 1: Trang 39 - sgk hình học 12

Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M nằm trên đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P). Chứng minh rằng những đường thẳng như vậy nằm trên một mặt trụ tròn xoay. Hãy xác định trục và bán kính của mặt trụ đó.

Bài Làm:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khái niệm về mặt tròn xoay

Gọi d là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) tại tâm O của đường tròn (T).

Từ điểm M trên đường tròn (T), vẽ đường thẳng ∆ vuông góc với mặt phẳng (P).

Khi đó đường thẳng ∆ // d và luôn cách d một khoảng bằng r.

Đường thẳng ∆ thuộc mặt trụ tròn xoay có trục là đường thẳng d và bán kính r.