'

Giải câu 1 bài: Ôn tập chương II

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 1 bài: Ôn tập chương II

Câu 1: Trang 50 - sgk hình học 12

Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu sao cho $\widehat{ABC}=90^{\circ}$.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Đường tròn qua ba điểm A, B, C nằm trên mặt cầu.

b) AB là một đường kính của mặt cầu đã cho.

c) AB không phải là đường kính của mặt cầu.

d) AB là đường kính của đường tròn giao tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phẳng (ABC).

Bài Làm:

Ta có:

a) Đúng.

Vì mặt cầu giao với mặt phẳng (ABC) theo một đường tròn.

b) Sai.

c) Sai.

d) Đúng.

Vì trong đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (ABC) với mặt cầu, với giả thiết $\widehat{ABC}=90^{\circ}$.

=>  AB là đường kính của đường tròn giao tuyến.