'

Giải câu 10 bài: Phương trình mặt phẳng

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 10 bài: Phương trình mặt phẳng

Câu 10: Trang 81 - sgk hình học 12

Giải bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1.

a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB'D') và (BC'D) song song.

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng nói trên.

Bài Làm:

Hướng dẫn giải câu 10 bài Phương trình mặt phẳng

Hướng dẫn giải câu 10 bài Phương trình mặt phẳng