'

Giải câu 2 bài: Mặt cầu

Theo dõi 1.edu.vn trên
Bạn đang xem: Giải câu 2 bài: Mặt cầu Tại 1.edu.vn
Giải câu 2 bài: Mặt cầu

Câu 2: Trang 49 - sgk hình học 12

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó.

Bài Làm:

Theo bài ra: ABCD là hình vuông có cạnh là a.

=> $AC=BD=AB\sqrt{2}=a\sqrt{2}=OS$

=> $OA=OB=OC=OD=OS=\frac{a\sqrt{2}}{2}$

Vậy mặt cầu S có tâm là O, bán kính $R=\frac{a\sqrt{2}}{2}$.