'

Giải câu 3 bài: Ôn tập cuối năm

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 3 bài: Ôn tập cuối năm

Câu 3: Trang 99 - sgk hình học 12

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1 ; 2 ;-1), B(7 ; -2 ; 3) và đường thẳng d có phương trình: 

$\left\{\begin{matrix}x=-1+3t &  & \\  y=2-2t&  & \\ z=2+2t&  & \end{matrix}\right.$

a) Chứng minh rằng hai đường thẳng d và AB cùng nằm trong một mặt phẳng.

b) Tìm điểm I trên d sao cho AI + BI nhỏ nhất.

Bài Làm:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Ôn tập cuối năm Hình học 12