'

Giải câu 4 bài 5: Glucozơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài 5: Glucozơ

 Câu 4: Trang 25 sgk hóa học 12

Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ ?

Bài Làm:

Câu 4:

Các dữ liệu thực nghiệm:

  • Khử hoàn toàn glucozo cho hexan. Vậy có 6 nguyên tử C trong phân tử glucozo tạo thành 1 mạch không phân nhánh.
  • glucozo có phản ứng tráng bạc, còn khi tác dụng với nước brom tạo thành axit gluconic, chứng tỏ trong phân tử có nhóm -CH=O.
  • glucozo có tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu xanh lam đặc trưng chứng tỏ phân tử glucozo có nhiều nhóm -OH kề nhau.
  • glucozo tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO-, vậy ơhaan tử có 5 nhóm -OH, phân tử glucozo có công thức cấu tạo mạch hở.