'

Giải câu 4 bài: Ôn tập chương III

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài: Ôn tập chương III

Câu 4: Trang 92 - sgk hình học 12

Lập phương trình tham số của đường thẳng:

a)  Đi qua hai điểm A(1, 0 , -3) và B( 3, -1, 0).

b)  Đi qua điểm M(2,3, -5) và // với đường thẳng $\Delta $ .

phương trình $\Delta $ : $\left\{\begin{matrix}x=-2+2t &  & \\  y=3-4t&  & \\ z=-5t&  & \end{matrix}\right.$

Bài Làm:

a)  Đường thẳng d qua A, B nhận $\overrightarrow{AB}=(2;-1;3)$ làm vectơ chỉ phương

=> Phương trình tham số của $d$ có dạng: $\left\{\begin{matrix}x=1+2t &  & \\ y=-t &  & \\ z=-3+3t &  & \end{matrix}\right.(t \in R)$

b) Ta có: $\overrightarrow{u_{d}}=(2;-4;-5)$

Theo bài ra: Đường thẳng đi qua điểm M(2,3, -5) và // với đường thẳng $\Delta $

=> Phương trình tham số của đường thẳng có dạng: $\left\{\begin{matrix}x=2+2t &  & \\ y=3-4t &  & \\ z=-5-5t &  & \end{matrix}\right.(t \in R)$