'

Giải câu 6 bài: Ôn tập cuối năm

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 6 bài: Ôn tập cuối năm

Câu 6: Trang 100  - sgk hình học 12

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng $d_{1}$ và $d_{2}$ có phương trình:

$d_{1}$: $\left\{\begin{matrix}x=1-t &  & \\  y=t&  & \\ z=-1&  & \end{matrix}\right.$ và $d_{2}$: $\left\{\begin{matrix}x=2t' &  & \\  y=-1+t'&  & \\ z=t' &  & \end{matrix}\right.$

a) Chứng minh rằng hai đường thẳng $d_{1}$ và $d_{2}$ chéo nhau.

b) Viết phương trình mặt phẳng ($\alpha$) chứa $d_{1}$ và song song với $d_{2}$.

Bài Làm:

a) Ta có:  $\vec{u_{d_{1}}}=(-1;1;-1)$

                $\vec{u_{d_{2}}}=(2;1;1)$

=> $\vec{u_{d_{1}}}$ và  $\vec{u_{d_{2}}}$ không cùng phương.

Mặt khác, xét hệ:  $\left\{\begin{matrix}1-t=2t' &  & \\  t=-1+t' &  & \\ -1=t'&  & \end{matrix}\right.$

=> Hệ trên vô nghiệm.

=> $d_{1}$ và $d_{2}$ chéo nhau.   (đpcm)

b)  Ta có: $\vec{n_{\alpha}}= \vec{u_{d_{1}}}\wedge \vec{u_{d_{2}}}=(2;-1;-3)$

=> Phương trình mp($\alpha$) là: $2(x - 1) - (y + 0) - 3(z - 0) = 0$

<=> $2x - y - 3z - 2 = 0$