'

Giải câu 7 bài: Ôn tập chương II

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 7 bài: Ôn tập chương II

Câu 7: Trang 50 - sgk hình học 12

Cho hình trụ có bán kính r, trục OO' = 2r và mặt cầu đường kính OO'.

a) Hãy so sánh diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Hãy so sánh thể tích khối trụ và thể tích khối cầu được tạo nên bởi hình trụ và mặt cầu đã cho.

Bài Làm:

a) Diện tích mặt cầu là: $S=4\prod r^{2}$

Diện tích xung quang mặt trụ là: $S=2\prod r.h=4\prod r^{2}$

=> Diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ bằng nhau.

b) Thể tích khối trụ là: $V=\prod r^{2}.h$

Thể tích khối cầu là: $V=\frac{4}{3}\prod r^{2}$

=> $V_{t}=\frac{3}{2}V_{c}$