'

Giải câu 8 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 8 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

Câu 8: Trang 91 - sgk hình học 12

Cho điểm M(1; 4; 2) và mặt phẳng ($\alpha$): $x + y + z – 1 = 0$

a)Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng ($\alpha$).

b)Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng ($\alpha$).

c) Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ($\alpha$).

Bài Làm:

Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng ($\alpha$)

=> Phương trình tham số của đường thẳng MH có dạng: $\left\{\begin{matrix}x=1+t &  & \\ y=4+t &  & \\ z=2+t &  & \end{matrix}\right.$

Thay vào pt mp($\alpha$), ta được: $t=-2$

=> $H(-1;2;0)$.

b) Theo bài ra: M đối xứng với M qua mặt phẳng ($\alpha$)

=>  H là trung điểm MM'.

=> $\left\{\begin{matrix}x_{M'}=2x_{H}-x_{M}=-3 &  & \\ y_{M'}=2y_{H}-y_{M}=0 &  & \\ z_{M'}=2z_{H}-z_{M}=-2 &  & \end{matrix}\right.$

=> $M'(-3;0;-2)$.

c) $d(M,(\alpha ))=MH=\sqrt{4+4+4}=2\sqrt{3}$

Vậy $d(M,(\alpha ))=2\sqrt{3}$