'

Giải thí nghiệm 2 Bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải thí nghiệm 2 Bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hóa

  • Để nguội và quan sát.
  • Giải thích và viết phương trình hóa học.

Bài Làm:

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hóa

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: bát sứ, đèn cồn, đũa thủy tinh,…..
  • Hóa chất: 1 gam mỡ, dung dịch NaOH 40%, nước cất , NaCl bão hòa nóng.

Cách tiến hành:

  • Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.
  • Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi.
  • Sau 8 – 10 phút rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khấy nhẹ.

Hiện tượng – giải thích:

  • Sau khi để nguội ta thấy, phần dung dịch ban đầu, bên trên có một lớp dày đóng bánh màu trắng. Lớp này là muối của chất béo => là xà phòng ta tự điều chế được.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C­3H5(OH)3