'

Giải vật lí 12: Bài tập 1 trang 208 sgk

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải vật lí 12: Bài tập 1 trang 208 sgk

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 208 - sgk vật lí 12

So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro và năng lượng liên kết của 1 proton trong hạt nhân$_{2}^{4}\textrm{He}$

Bài Làm:

Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân$_{2}^{4}\textrm{He}$lớn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro