'

Giải vật lí 12: Bài tập 1 trang 216 sgk

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải vật lí 12: Bài tập 1 trang 216 sgk

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 216 - sgk vật lí 12

Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời

Bài Làm:

Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh.