'

Giải vật lí 12: Bài tập 10 trang 216 sgk

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải vật lí 12: Bài tập 10 trang 216 sgk

Bài tập 10: trang 216 - sgk vật lí 12

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà.

A. Sao siêu mới.

B. Punxa

C. Lỗ đen

D. Quaza

Bài Làm:

Chọn đáp án D.

Các thành viên của Thiên hà gồm các sao, các lỗ đen, các tinh vân, các punxa. Quaza không là thành viên của thiên hà.