'

Giải vật lí 12: Bài tập 2 trang 208 sgk

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải vật lí 12: Bài tập 2 trang 208 sgk

Bài tập 2: trang 208 - sgk vật lí 12

Lepton là gì? Đặc tính chung của các hạt Lepton. Các Lepton tham gia những quá trình tương tác nào?

Bài Làm:

Lepton là các hạt nhẹ, có khối lượng từ 0 đến 200 me. Các lepton tham gia những tương tác yếu.